Hur valfrihet påverkar oss och hur tristess påverkar kreativiteten

Kalle Ström pratar om hur valfrihet påverkar oss och om hur tristess (som många av oss känner nu i rådande pandemi) påverkar kreativiteten.

Kalle Ström

Kalle Ström är forskare (PHD Candidate) i etnologi på Stockholms Universitet, ett ämnesområde som tar grepp om människan som kulturvarelse. Kalles pågående fleråriga forskningsprojekt handlar om valfrihet och hur det påverkar människan i vardagen. I studien tar han utgångspunkt i att värnplikten återinförts i Sverige, där han undersöker hur de unga rekryterna förstår och hanterar mötet med den militära institutionen och den avsaknad av valfrihet som den kontexten präglas av.

Tidigare har han skrivit om hur verksamhetsfilosofin Lean implementeras i en sjukvårdskontext och om senmoderna ledarskapsideal. Kalle har bakgrund inom media, verksamhetsutveckling och varit elitspelare i handboll.