Hur det är att leda ett digitalt examensprojekt

Lisa Koikeroinen, Produktionsledare och Hedvig Berntsson, Strateg, berättar om hur det är att leda ett digitalt examensprojekt från ett elevperspektiv.

Talk

Lisa Koikeroinen

Producer

Hedvig Berntsson

Strategic Communication