Hur det är att leda ett digitalt examensprojekt?

Lisa Koikeroinen, Produktionsledare och Hedvig Berntsson, Strateg, berättar om hur det är att leda ett digitalt examensprojekt från ett studentperspektiv.