Tankesmedjor och deras roll i samhället och svensk politik

Karin Svanborg Sjövall, Håkan Bengtsson och Mette McVeigh diskuterar tankesmedjor och deras roller i samhället och svensk politik.

Mette Kahlin McVeigh

Mette Kahlin McVeigh är chef för Klimatprogrammet på Fores. Med en bakgrund inom politik och kommunikation är hon väl insatt i de internationella klimatförhandlingarna, Sveriges energipolitik och den svenska klimatdebatten.

Mette har tidigare jobbat med politik, PR och påverkan i London, Stockholm och Bryssel. Hon kommer senast från rollen som politisk attaché på brittiska ambassaden i Stockholm, där hon jobbade med särskilt fokus på klimat och energifrågor och fick god insyn i de europeiska och internationella klimatförhandlingarna. Mette är en erfaren kommentator inom sitt område och har god erfarenhet av att leda seminarier, rundabordssamtal och paneldiskussioner. Hon ställer gärna upp i mediala sammanhang och kan på ett enkelt sätt navigera och förklara klimatpolitiska frågor.

Karin Svanborg-Sjövall

Karin Svanborg-Sjövall är VD på Timbro sedan hösten 2014. Hon har en fil. kand. i statsvetenskap och Europastudier. Karin är en flitig kommentator i svensk och internationell media och är en av Sveriges främsta experter på välfärdsfrågor. År 2011 gav Timbro ut hennes bok Kentucky fried children? Om den svenska valfrihetens rötter och dess fiender om Sveriges ökade andel privata utförare i välfärdssektorn, som 2012 översattes till engelska och presenterades på The Guardians Public Leaders Summit.

Karin har bland annat varit chef för Folkpartiets Brysselkontor, politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet, ledarskribent på Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter samt haft flera krönikeuppdrag för svenska dags- och kvällstidningar, däribland Kvällsposten och Dagens Samhälle.

Håkan Bengtsson

Håkan Bengtsson är en svensk journalist, författare, debattör och vd för Arenagruppen, en ideell förening på den politiska vänsterkanten.