Panelsamtal med erfarna branschchefer om vägen framåt

Tre erfarna branschchefer samlas för panelsamtal. Billy McCormac, Helena Westin och Patrick Kampman pratar om vägen framåt.

Billy McCormac

Billy McCormac är en profilerad kommunikatör och nyligen tillträtt som VD för Millton Sverige, han har tidigare suttit i styrelsen för Svensk Amerikanska handelskammaren, senior advisor på Prime samt VD för Fastighetsägarna. Man kan in i mellan ta del av hans skarpa politiska analyser av det Amerikanska politiska spelet, i SR:s USA valpodden.

 

 

Helena Westin

Allt hänger ihop.

As a Senior Advisor and Board Professional I get great use for alla my career moves and insights. That has turned me into an expert in brands, communication and leadership. It’s all about listening, learning and figuring out what’s going on. An entrepreneur at heart I’m all about exploring, learning & growing. Sharing it & caring about it. That’s what I do. In boards and in life.

 

Allt är kopplat ihop.

Som seniorrådgivare och styrelseprofessionell utnyttjar jag mycket för alla mina karriärrörelser och insikter. Det har gjort mig till en expert på varumärken, kommunikation och ledarskap. Det handlar om att lyssna, lära sig och ta reda på vad som händer. En entreprenör i hjärtat Jag handlar om att utforska, lära och växa. Dela det och bry sig om det. Det är vad jag gör. I styrelser och i livet.
Patrick Kampman

Strateg, delägare och medgrundare av Volontaire.

Ansvarig för strategi på byrån. Har tagit fram Volontaires egna verktyg och metodik och har arbetat med nästan samtliga uppdrag byrån haft sedan starten 2009 däribland prisbelönta kampanjer för Svenska Institutet, Libero, Visit Sweden och Svenska Kyrkan. Patrick brinner för demokrati, nät och kulturfrågor med speciellt fokus på digitaliseringens effekter. Utöver detta är Patrick advisor i Cannes Chimera som drivs av Bill & Melinda Gates Foundation i Seattle.