Almi - Å andra sidan…

Client: Almi

Hur kommer det sig att fler manliga företagare tar in lån och riskkapital? Och hur kan vi med hjälp av kommunikation få fler kvinnor att ta steget, men undvika att exkludera, fördöma eller skuldbelägga?

Almi är ett statligt bolag vars uppdrag är att främja svensk tillväxt genom att erbjuda lån, riskkapital och rådgivning till företag. I dagsläget finns det en överrepresentation av män i Almis kundbas. Vårt uppdrag var att få till en jämn representation med hjälp av kommunikation. Det vill säga – ta fram ett nytt koncept som resulterar i att fler kvinnliga företagare tar del av Almis tjänster.

Vårt researcharbete tog avstamp i vilken inverkan handläggarnas omedvetna fördomar hade på kvinnors möjlighet att få lån och riskkapital. Forskning visar bland annat att samma egenskaper hos företagare tolkas olika beroende på kön. Almi jobbar dock redan internt med dessa frågor. Men, omedvetna fördomar är ju inte bara något man har gentemot andra, utan även gentemot sig själv. Efter en rad djupintervjuer landade vi i insikten

“När man tvivlar är det svårt att växa”

Som ledde oss till kommunikationskonceptet ”Å andra sidan…” 

Konceptet handlar om hur lätt det är att tvivla kring sina karriärsval, framförallt om de innefattar risker eller förändring. Vi tror å andra sidan att vi kan möta målgruppen i det kritiska läget av tvivel och visa att det alltid finns två sidor av myntet. Varje risk betyder att det finns en möjlighet. Vi ska hjälpa företagare att inte bara se riskerna utan också de stora vinsterna som kommer med att följa sina drömmar och våga göra det som kan kännas lite skrämmande.

Uttag på sociala medier

Aktivering & optimering hemsida

Stort tack till:
Kunden ALMI, Mia Törnblom, Anna Jungdahl, Helena Westin, Vendela Ragnarsson, Cecilia Torelm Tornberg, Charlotta Rydholm och Nathalie Nebelius för ert engagemang och medverkan i vårt examensprojekt.