Låt oss ångra oss tillsammans

Client: We_Change

Människan har fattat många dumma beslut. Resultatet? En smutsig planet. Nu vill vi ångra och göra rätt. Med CMD_Z ger vi nästa generation den utbildning som behövs för att städa upp. En möjlighet att forma en framtid vi inte kommer ångra.

UTMANING: Att få fler kommunpolitiker och politiska tjänstemän att veta vilka we_change är och hur de kan bidra till att satsa på hållbar utveckling i gymnasieskolor.

PROBLEM: Kommunpolitiker tycker att hållbarhet är en viktig fråga. Men den är komplex och svår att förstå sig på. Det är svårt att förstå vilka effekter klimatförändringarna kommer att ge, och ännu svårare att förstå hur man kan lösa problemen. Politiker har lite tid, men många frågor att lösa.

INSIKT: Människor tenderar att prioritera problem som känns och syns.

Eftersom effekterna av klimatförändringarna inte är särskilt påtagliga ännu, prioriteras de ned till förmån av mer konkreta problem. Vi människor tenderar att prioritera de problem som mest påtagliga och mest konkreta i vår vardag.

LÖSNING: Det finns få saker som känns mer än de vi ångrar, och som vi önskar att vi kunde få ogjorda. Därför har vi tagit fram konceptet CMD_Z. En möjlighet att göra om och göra rätt. 

Genom att använda händelser i vår närhet och vardag vill vi visa att det faktiskt finns en möjlighet att ställa saker till rätta igen. Vi vill visa politiker att dagens beslut är framtidens lösningar. Rätt utbildning för kommande generationer är vår enda chans att bygga mer hållbara samhällen framöver.

CMD_Z ger we_change en möjlighet att med enkla ord kommunicera genom problem som redan är närvarande i kommunpolitikers vardag. På så sätt gör vi klimatproblemen påtagliga i vardagen, redan idag.