Energi finns i allt runt omkring oss

Client: Telenor

Utan energi skulle ingenting hända. Det skulle vara mörkt, kallt och utan rörelse. Vi behöver energi för att kunna fungera. Energi kan inte skapas eller förintas, den kan bara lagras och överföras vidare.

Energi i form av ljusexponering är något vi är beroende av under hösten när mörkret blir mer och mer påtagligt. Att ge energi eller ta emot blir också extra viktigt för oss under tider som är lite svårare.

Telenor tillhandahåller verktyg som gör att vi människor kan kommunicera och skapa relationer med varandra (dvs bredband, mobil, data). Men solens energi 
och bristen på den påverkar inte bara vårt mående utan även hurvida vi konsumerar och hur vi beter oss socialt.

Det är inte alltid mängden surf eller batterinivån på mobilen som begränsar en att höra av sig till sina nära. Ibland är bristen på energi det största hindret’

Vår ide “Lagra och överför” har inspirerats från energins princip om att energi inte kan skapas eller förintas. Utan bara lagras och överföras vidare. 

Vi är som våra tekniska prylar, vi behöver också laddas för att fungera. 

Den här kampanjen utgår från den enkla insikten att du själv måste ha energi för att kunna föra den vidare till andra.

Teamet