Client: Scouterna

Vissa kunskaper går att läsa sig till, andra måste genomsyra ens tänkande och handlingar. Kunskapen om att vara god mot sig själv är en sådan, att vara god mot andra är en annan. Scouterna lär ut något ingen skola kan – den Tysta Kunskapen. En kunskap som aldrig får tystna.

Uppdrag

Vårt uppdrag har varit att ta fram en kampanj åt Scouterna. Syftet är främst att samla in pengar till Scouterna samtidigt som de positioneras som en valbar barn och ungdomsorganisation på insamlingsmarknaden.

Process

Nästan alla känner till och tycker om Scouterna, men få vet om att det går att skänka pengar till dem. Det är utifrån den problemformuleringen vi har arbetat, men vi har även tittat på andra aspekter. Kommunikationen behöver bidra till att mottagaren ser att Scouterna har en enorm samhällsnytta och att det är angeläget att stödja dem. Vi vill förmedla känslan av att man bidrar till livslånga kunskaper för barn och unga när man ger sina pengar till Scouterna. För det är precis det man gör. Scouting kan vara en kort period i en människas liv, men det man lär sig och får ta del av hos Scouterna har livslånga positiva effekter.

Lösning

Det är utifrån insikten om den livslånga positiva effekten vi har tagit fram vår lösning. Den effekten utgörs av flera saker som alla barn och unga behöver nu, mer än någonsin. Egenskaper som kommer att rusta dem för livet. Det handlar om gemenskap, inte individualism. Om samarbete, självkänsla och äventyr. Vi kallar det för Scouteffekten. Scouteffekten är ett begrepp som samlar allt Scouterna står för och bidrar till. Vad de ger till samhället i stort, men även till den enskilda individen.

Den Tysta Kunskapen

Med Scouteffekten som inspiration har vi tagit fram konceptet Den Tysta Kunskapen. Kärnan i konceptet är att fånga hur viktiga just Scouterna är för barn och unga.

Konceptet Den Tysta Kunskapen skapar en kreativ grund för idéer att växa fram. Idéer som kan ta olika grepp kring att tala om hur viktiga Scouterna är. Att förmedla värderingarna som organisationen står för, uppmana till insamling och hela tiden göra det på ett sätt som träffar hjärtat hos mottagaren.

Scouterna lär ut något ingen skola kan den Tysta Kunskapen. Den egentliga kunskap samhället vilar på och som får samhället att fungera. Det handlar om gemenskap, inte individualism. Hur vi beter oss mot varandra. Men också hur man gör upp en eld.

Jag lärde mig nästan allt

Namnet på vår kampanj är Jag lärde mig nästan allt. Detta kommer att gestaltas i en stillbildsserie där vi porträtterar barn och unga som de ser ut i Sverige. Inte Scouter. För det Scouterna arbetar med är angeläget för alla barn och ungdomar.

Budskapet grundar sig i Scouternas vision. Vi vill förmedla att Scouterna inspirerar barn och unga till att göra världen bättre, genom att rusta dom för framtiden.

Jag lärde mig nästan allt ska väcka något emotionellt hos mottagaren. Den gemensamma drivkraften som sammanlänkar Scouterna med målgruppen handlar om barn och ungas utveckling. Därför vill vi förmedla vad bristen på Den Tysta Kunskapen ger upphov till. I Jag lärde mig nästan allt visar vi de tankar och känslor man kan bära som ung i dagens samhälle. För det är ju så. Även om du presterade bäst på matteprovet, fotbollsmatchen eller uppkörningen. Så fattades något väsentligt som ingen utbildning kunde ge dig. I denna kampanj talar vi om Adrian, Lea, Alicia och Liam. Men egentligen finns det nog något som fattas hos många fler barn och ungdomar som nästan lärt sig allt.