KRY upplyser för ett friskare Sverige

Client: KRY

BRIEF:
KRY önskade en PR-driven & uppseendeväckande kampanj med lansering under “vabruarimånaderna”, januari-februari. Syftet med kampanjen var att få KRY att bli förstahandsvalet inom primärvården, den angivna målgruppen var barnfamiljer och unga kvinnor i ålder 18-39 år.

INSIKT:
Människor blir mer sjuka under vintern då dygnet består av färre ljusa timmar. Unga kvinnor vistas minst utomhus under vinterhalvåret och är därför mest i riskzonen för att påverkas negativt av brist på ljus och dåligt ljus. Ljuset är en del av det som håller oss friska, samtidigt saknas det incitament för unga kvinnor att ta sig ut i mörkret p.g.a. brist på upplysta platser att vistas på.

LÖSNING:
KRY upplyser för ett friskare Sverige
KRY vill motverka sjukdom genom att uppmuntra till utomhusvistelse. Under Sveriges mörkaste månader upplyser KRY svenskarna i dubbel bemärkelse. På utvalda platser exempelvis i busskurer utrustade med ljusterapilampor frågar KRY åskådaren  “Hur upplyst är du?”. Detta i syfte att skapa medvetenhet men även för att skapa en ökad trygghet på den fysiska platsen. För att driva trafik till KRY-appen lanseras en funktion som skapar naturligt ljus för användaren. Genom att belysa svenskarna bokstavligen, vill vi positionera KRY som sjukvårdsupplysningen som vill att du ska vara frisk, något som får KRY som aktör att stå ut bland en annars generisk kommunikation i kategorin.