Steven - Den som är den

Steven är en applikation som fördelar kostnader mellan personer under resor och aktiviteter. ”Steven – gets you even”

Brief: Hitta ett nytt sammanhang och användningsområde för befintliga och nya användare där Steven kan bli en del av vardagen.

Uppgift: Ta fram en kommunikationsstrategi.

Bakgrund & Hypotes: Vi undersökte parrelationer och parekonomi som ett nytt användningsområde för Steven. Ekonomi kan vara ett känsligt ämne i parrelationer och vi tänkte att Steven kanske kunde skapa nytta i detta sammanhang. Stevens konkurrenter fokuserar på att lösa problem med ekonomi under resor så detta nya forum skulle kunna ge en unik position.

H1: Att dela på kostnader kan orsaka konflikter i relationer.

Målgrupp: Unga parrelationer som inte har gemensam ekonomi men som regelbundet delar på kostnader. Se unga par och personer som dejtar.

Research: Utöver desktop research satte vi samman en fokusgrupp bestående av unga par. Vi fann att de inte hade några konflikter kring ekonomi vilket förvånade oss då vi tagit reda på att många relationer tar slut på grund av konflikter kring ekonomi. Vi misstänkte att deltagarna inte talade sanning och genomförde därför en kvantitativ studie där vi fick följande resultat.

Fråga: Det är jobbigt att bli påmind/påminna min partner om skulder. 70% svarade att det inte sågs som ett problem.

Frågan omformulerades längre ned i enkäten:
Jag känner mig girig/snål när jag ber min partner om skulder. 73% svarade att påståendet stämmer.

Insikt: Man vill inte framstå som den snåla personen i en relation.

Kreativ brief:
Problemet är: Det är jobbigt att påminna sin partner om skulder.
Grejen är: Man vill inte framstå som den snåla i relationen.
Tur att Steven: Gör att du slipper påminna din partner om skulder.
Så vi skulle kunna: Visa hur enkelt det är att undvika onödiga konflikter.

Kommunikationskoncept: Steven – Den som är den, That guy
Kommunikationen bygger på att träffa konsumenter genom vardagssituationer där små som stora konflikter kan uppstå på grund av ekonomi. Där Steven ska visa hur enkelt konflikter kan undvikas.